Cenové skupiny

Vaše zákazníky můžete rozdělit do vlastních cenových skupin. V každé cenové skupině máte možnost upravit koeficient pro výpočet konečné ceny. Tato cena bude použita pouze v případě, že v zadávání ceny zboží použijete „výpočet ceny podle koeficientů“. Výsledná cena tedy bude násobená koeficientem cenové skupiny. Tato možnost platí pouze pro registrované zákazníky. Cenovou skupinu musíte přiřadit daným zákazníkům v modulu „Zákazníci“.

Každému novému registrovanému zákazníkovi, bude přiřazena skupina označena jako „výchozí“. Neregistrovaným a nepřihlášeným zákazníkům bude přiřazena skupina, ve které zaškrtnete položku „Guest“. V případě smazání cenové skupiny, budou její zákazníci přesunuti do skupiny, kterou určíte v editaci "Po smazání". Viz obrazek dole.

 

Koeficienty můžete stanovit podle ceny zboží. Do tabulky „koeficienty“ zadávejte rozsah cen, pro které platí daný koeficient. Maximální cenu můžete zadat jako „max“, minimální jako 0. Rozsah cen bere částku " cena od" včetně. Cenových rozsahů můžete přidat libovolné množství, další rozsah přidáte tlačítkem "přidat položku". Rozsah cen odstraníte vymazáním jakékoliv položky, ceny nebo koeficientu a uložíte. V případě, že nebude určen koeficient rozsahem cen, bude automaticky brán jako 1. Do koeficientu nezadávejte 0, výsledná cena by byla také 0.