Doprava

Stejně jako platby určíte možnosti dopravy. Doprava a platby jsou navzájem provázané. Pro správné použití při objednávce, musí být přiřazena doprava stejným položkám, jako je přiřazena platba. Pokud by k dopravě byly přiřazené jiné platby nežli platbám přiřazená doprava, při objednávce by nastala zmatečná situace.

Nový druh dopravy přidáte tlačítkem „Přidat další záznam“ a v editaci přiřadíte platby, stejně jako v modulu „Platby“. Cenu dopravy můžete rozdělit podle ceny zboží a také podle hmotnosti.

doprava

Do tabulky „Ceny“ zadávejte rozsah cen zboží, pro které platí daná cena a také rozsah hmotnosti. Maximální cenu můžete zadat jako „max“, minimální jako 0. Rozsah cen bere částku "cena od" včetně. Pokud chcete zanedbat rozsah jedné možnosti, použijte v každém rozsahu cen 0 až max. Cenových rozsahů můžete přidat libovolné množství, další rozsah přidáte tlačítkem "přidat položku". Rozsah cen odstraníte vymazáním jakékoliv položky, ceny nebo hmotnosti a uložíte. V případě, že nebude určena cena dopravy pro určitý rozsah cen, doprava nebude zobrazena. Cenu můžete zadat se 2 desetinnými místy.

Hmotnost balíku je počítána automaticky ze zadaných hodnot u zboží. Pokud hodnota hmotnosti zboží není zadána, hmotnost je rovna 0. Pro podobné zboží v kategorii můžete využít hmotnost kategorie, nastavíte v modulu „Kategorie“. Tato hodnota bude přiřazena každému zboží v dané kategorii, které nemá hmotnost vyplněnou. Hmotnost zadáváte v Kg na 5 desetinných míst.

ceny dopravy