DPH

V obchodě ceny zadávejte bez DPH, cena včetně DPH se vypočte automaticky dle přiřazené výši spotřební daně. V sekci DPH máte možnost vytvářet a editovat daňové sazby, například „základní sazba“, „snížená sazba“ a „bez daně“. Pro usnadnění práce při vytváření nových položek zboží, zadejte Vámi nejčastěji používanou hodnotu daně jako „Výchozí“. Ta se Vám bude načítat automaticky v každé nové položce, pokud nezvolíte jinak. Tyto nastavené sazby DPH se vztahují na celý obchod a vyskytují se nejen ve zboží, ale také např. v poplatcích, dopravě atd.