Poplatky

Zákon stanovuje uvádět poplatky v ceně produktu, proto se do ceny započítávají automaticky. V e-shopu je uvedena celková cena včetně poplatků a celková cena poplatků. Jednotlivě jsou pak vypsány na faktuře. Poplatky přiřazujete při vytváření nového zboží nebo upravujete v editaci zboží (více o zadávání v kapitole „editace zboží“). Cena poplatku se zadává bez DPH, DPH určíte každému poplatku zvlášť (automaticky se přiřazuje výchozí hodnota DPH).

poplatky