Administrátoři

Modul „Administrátoři“ nabízí možnost zpřístupnit obchod více uživatelům. Každému administrátorovi můžete přidat různá práva, určující možnosti editace. Nového administrátora přidáte tlačítkem „Přidat nový záznam“.

Při zadávání nového administrátora vyplňte přihlašovací údaje a pro lepší přehlednost také jméno a email (nejsou nutné). Pokud chcete umožnit přihlášení administrátora do obchodu, musíte zaškrtnout políčko „Aktivní“. Pokud zaškrtnuto není, administrátor je veden v databázi, ale nemůže se do obchodu přihlásit.

Pokud již vytvořeného administrátora chcete upravit, stačí kliknout na ikonu „upravit“ ve výpisu. Zde můžete vidět datum a čas posledního přihlášení. Můžete zde upravovat přihlašovací údaje a také jej aktivovat/deaktivovat.

V záložce „Práva“ přidělujete práva danému administrátorovi. V prvním sloupci je výpis jednotlivých modulů, v dalších pak možnosti administrátora.

Přehled: Pokud je zaškrtnuto, lze modul prohlížet. Pokud zaškrtnuto není, modul zmizí z nabídky menu.

Info: Pokud je zaškrtnuto, v přehledu je zobrazena ikona "i", ve které jsou obsaženy informace o produktu. Pokud zaškrtnuto není, zmizí ikona z přehledu.

Přidat: Pokud je zaškrtnuto, lze v modulu přidávat další položky. Pokud zaškrtnuto není, z modulu zmizí z nabídka přidání záznamu.

Upravit: Pokud je zaškrtnuto, lze modul upravovat. Pokud zaškrtnuto není, z modulu zmizí možnost editovat záznamy.

Smazat: Pokud je zaškrtnuto, nemazat záznamy modulu. Pokud zaškrtnuto není, z modulu zmizí z možnost smazání.

Pokud je políčko šedivé, nelze jej zaškrtnout. Znamená to, že tato funkce v modulu není obsažena.