Obchod

V nastavení obchodu nastavíte Vaše kontaktní a fakturační údaje. Tyto údaje budou zobrazovány na vydaných fakturách. Při rozdílných adresách sídla firmy a provozovny, můžete tyto adresy zapsat do polí „provozovna“ a „sídlo“. Pokud některý údaj nevyplníte, nebude na faktuře zobrazen. V případě stejné adresy sídla a provozovny vyplňte pouze pole „sídlo“.