Objednávka

Nastavení objednávek je jedno z prvních nastavení, které musíte provézt na Vašem novém e-shopu. Najdete zde možnosti generování čísel faktur, objednávek, údajů do faktury nebo automatický email odeslaný po objednání zboží.

Zkratky, které můžete použít v číslu objednávky a faktury:

%ROK - rok ve formátu RRRR – vypíše daný rok např. 2009

%RK - rok ve formátu RR – vypíše poslední dvojčíslí roku, např. 09

%DEN - den ve formátu DD – vypíše den měsíce, např. 25

%MESIC - měsíc ve formátu MM – vypíše číslo měsíce, např. 11

Číslo objednávky: Do prvního pole zadejte číslo, které se nebude měnit s počtem objednávek. Využít můžete zkratek pro aktuální datum. Do tohoto pole můžete zadat také text, například písmeno „O“, kterým označíte, že se jedná o objednávku. Druhé pole udává pořadové číslo objednávky. Pokud začínáte, zadejte hodnotu 1. Objednávky se budou automaticky generovat od této počáteční hodnoty.
V případě, že chcete navázat na předchozí objednávky, zadejte hodnotu následující objednávky – příklad: ze starého obchodu máte poslední objednávku s číslem 129. Pro navázání řetězce proto zadejte hodnotu 130. Takto označena bude Vaše příští objednávka. Počet nul před hodnotou znamená, kolika místné číslo bude generováno.

Číslo faktury: viz číslo objednávky

Splatnost dnů: Položka vyžadována zákonem. Počet dnů můžete zvolit dle vlastního uvážení. Standardně se používám 14 dní.

Konstantní symbol: Doplňující údaj pro bankovní styk. Není vyžadován bankou.

Specifický symbol: Doplňující údaj pro bankovní styk. Není vyžadován bankou.

Variabilní symbol: Doplňující údaj pro bankovní styk. Lze automaticky generovat z čísla faktury nebo z čísla objednávky. Máte možnost také doplnit ručně. Variabilní symbol pak musíte vyplňovat při každé objednávce. Používá se k identifikaci plátce při platbě předem.

Text na konci faktury: Na konec faktury můžete dopsat vlastní text. Například podmínky splatnosti apod.

Logo na faktuře: Na Vaši fakturu lze umístit také logo. Vkládejte obrázek ve formátu JPEG, PNG nebo GIF. Po nahrání do administrace se automaticky zmenší na požadovanou velikost. Logo je umístěno v levém horním rohu faktury. K zobrazení dojde až po uložení nastavení. Lze použít pouze jeden obrázek.