Web

V nastavení webu najdete základní nastavení pro SEO optimalizaci a to META informace o Vašem webu. Dále zde můžete vložit zdrojový HTML kód do zdrojového kódu e-shopu, jako např. Google Analytics a další scripty.

SEO optimalizace:

Základní kámen pro vyhledávání a nalezení Vašeho webu na internetu je SEO optimalizace. V „nastavení webu“ zadáváte META informace pro celý web. Konkrétní klíčová slova pro jednotlivé produkty nebo stránky zadáváte přímo v editaci dané položky.

Do pole „Titlte“ zadejte název obchodu, tak jak je obecně znám jako např. JZStudio.

Do pole „Meta klíčová slova“ zadejte výstižná slova, která charakterizují to, co prodáváte. Zadejte nejvyhledávanější slova nebo fráze, pod kterými chcete být nalezeni. Pro správnou optimalizaci zadejte max. 5 slov nebo frází.

Do pole „Meta popis stránky“ zadejte krátký a výstižný popis zaměření Vašeho obchodu. Při prodeji elektroniky napište např.: Prodej spotřební elektroniky, domácích spotřebičů a výpočetní techniky.

Pole „Title oddělení“ znamená dělící znak mezi Title a Klíčovými slovy – defaultně je zadána svislá čárka.

Obsah pole „Copyright“ se zobrazí v zápatí Vašeho e-shopu dle rozvržení v unikátním designu. Můžete zde napsat ochrannou známku nebo vyhrazení práv, vztahujících se na obsah webu. Dále zde můžete zadat kontaktní údaje nebo kontaktní adresu.

Vkládání HTML kódu:

Pokud chcete do zdrojového kódu přidat vlastní HTML kód, například pro sledování návštěvnosti, máte několik možností vložení. HTML kód můžete vložit do hlavičky kódu neboli do , na začátek těla kódu neboli za nebo na konec zdrojového kódu před .  Pokud vkládáte složitější script, např. statistiky Google Analytics, je vhodné je vkládat na konec zdrojového kódu, neboli před . Přidaný script se bude načítat jako poslední a nezpomalí Vám načítání stránek.