Novinky

Ve vašem e-shopu můžete zákazníky informovat o novinkách a akcích pomocí modulu „Novinky“. Tento modul se zobrazuje v boxu s možností rozkliknutí celého textu novinky na stránce.

Aby modul „Novinky“ fungoval správně, je zapotřebí vytvořit stránku novinek. Tuto stránku vytvoříte přidáním nové stránky v modlu „Stránky“. Na této stránce zvolíte modul stránky „Novinky“ ve spodní části. Tuto stránku není nutné přiřazovat do menu, bude zobrazena po otevření novinky v boxu.

 

Vše o tom, jak se vytváří nové stránky, najdete v modulu „Stránky“ v redakčním systému.

Pro zobrazení novinek v boxu, je zapotřebí vytvořit příslušný box, kterému přiřadíte modul novinky.

Vlastní novinky spravujete v redakčním systému v modulu „Novinky“. Tlačítkem „Přidat další záznam“ vytvoříte novou novinku.

Pole „Datum“ se vyplní automaticky dle aktuálního data. Lze lehce změnit pomocí ikony kalendáře napravo, nebo ručně vyplnit ve formátu DD.MM.RRRR . Tato hodnota určuje datum, od kdy se novinka bude zobrazovat v e-shopu. Toto datum bude také zobrazeno u názvu novinky.

V boxu se zobrazuje pouze„Název“ novinky. Počet znaků není omezen, ovšem pro přehledné zobrazení v boxu doporučujeme název na maximálně dva řádky (ideálně na jeden řádek).

„Obsah“ novinky se pak zobrazí po rozkliknutí boxové novinky na Vámi vytvořené stránce se stránkovým modulem „Novinky“.