Varianty

Modul „Varianty“ zpřehlední váš obchod, pokud prodáváte více variant jednoho zboží (stejný produkt v jiné barvě, velikosti atd..). Nemusíte pro každou variantu zavádět novou položku zboží, stačí jen přiřadit danou variantu. Před samotným vkládáním zboží s variantami, je nutné vytvořit jednotlivé „skupiny variant“ a databázi samotných variant.

Co je to skupina variant?
Skupina variant je souhrn variant stejného druhu jiné hodnoty. Např. pro velikosti oblečení je skupina „Velikost“ a hodnota „XL“. Do jedné skupiny lze vložit libovolný počet hodnot. Počet skupin také není omezen. V základním vybavení e-shopu je omezen počet druhů variant a to na 2 (DRUH 1, DRUH 2). Každá varianta je nezávislá na původním zboží, lze mít jinou cenu, jinou fotku, dostupnost atd..

Co je to druh varianty?
Řekněme, že prodáváme oblečení různých barev a velikostí, ale stejného typu (např. trika, boty atd..). Červené zboží mám na skladě ve velikosti L a XL, modré zboží ve velikostech M, L, a XL. Vytvořme tedy dvě skupiny variant, barvu a velikost. Do skupiny „Barva“ přidáme položky červená a modrá. Do druhé skupiny „Velikost“ vložíme všechny velikosti, které budu prodávat, tedy M, L a XL. Nyní mám vše připravené pro zadání variant do zboží. Při vkládání varianty zboží pak respektuji přiřazení skupiny varianty k danému druhu. Barvu budu vždy vkládat do DRUH 1, velikost pak do DRUH 2. Pro zpřehlednění lze skupinu přiřadit „na pevno“ k danému druhu. Tím docílíte toho, že při zadávání varianty do zboží bude skupina dostupná pouze v přiřazeném druhu.

Výsledek může vypadat následovně:

 

Vytváření variant
Jak už bylo řečeno, varianty se dělí do skupin a variant. Skupina variant je zobrazována na e-shopu před samotnou variantu, viz obrázek výše. Proto je dobré volit přesný název, jako je barva, velikost, délka atd.

Při otevření modulu varianty se zobrazí výpis všech skupin variant. Tyto skupiny lze „rozkliknout“ a zobrazí se přiřazené položky variant. Novou skupinu čí položku přidáte tlačítkem „Přidat další záznam“.

 

Při přidávání nové skupiny zadáte název skupiny do pole název. Dále zde máte možnost přiřazení k určitému druhu (v základu 2 druhy). Tím docílíte toho, že tato skupina bude dostupná pouze v přiřazeném druhu. Nedojde tak k záměně druhu při vkládání zboží a jeho variant. Přiřazení skupiny není nutné.