Zboží

Modul „Zboží“ je základním modulem pro správu produktů a souvisejících služeb. Základní funkcí tohoto modulu je přehledný výpis zboží s podstatnými informacemi přímo ve výpise, jako je název produktu, prodejní cena (včetně a bez DPH), nákupní cena, výrobce, dostupnost a také ID položky. Pro rychlejší orientaci je u každé položky obrázek produktu (pokud je k dispozici). Dostupnost lze měnit ve výpise pouze u zboží bez variant. O variantách se dozvíte více v modulu „Varianty“.

U každé položky jsou na pravé straně ikony akcí. Tyto funkce se mění v závislosti na zvolené cenové variantě Vašeho e-shopu.

- Export položky do souboru .xls (Excelu). Díky této funkci lze editovat produkty pohodlně přes tabulkový editor a následně zpět do e-shopu importovat. Více o této funkci najdete v modulu „Import  a Export“

- Vytvoří kopii položky. Lze s výhodou využít u podobných produktů. Po vytvoření kopie se celá položka produktu zkopíruje pod jiným ID. Obrázek se do kopie nevytvoří.

- Editace – tato akce je používána v celém e-shopu. Ve všech výpisech má stejnou funkci a to upravení stávající položky.

- Smaže položku.

Nové zboží přidáte tlačítkem „Přidat další záznam“. Otevře se Vám nová stránka se záložkami v horní části stránky. Pod těmito záložkami najdete všechna potřebná nastavení pro vaše zboží.

Přidání nového zboží je rozděleno na několik kroků. Na kartě zboží najdete následující záložky. Pro kařdou kartu zde najdete podrobný návod.

- Základní údaje

- Ceny

- Kategorie

- Varianty

- Parametry

- Obrázky

- Příslušenství