Parametry

Modul „Parametry“ lze s výhodou použít jako rozšířený popis produktu. Parametry jsou zobrazeny v záložkách pod popisem produktu v detajlu zboží. S výhodou lze používat „Šablony parametrů“, které vám usnadní práci a urychlí vypisování parametrů u podobného sortimentu zboží. Jak vytvořit šablonu parametrů se dozvíte v modulu „Parametry“.

Pokud máte vytvořenou šablonu, stačí ji vybrat ze seznamu dostupných šablon a zvolit „Načíst“. POZOR! Veškeré vyplněné položky budou přepsány šablonou.

Pokud vypisujete parametry ručně, jednotlivé sloupce vypisujte následovně:

„Skupina“ je nadpis skupiny parametrů. Stačí vyplnit v prvním řádku, do ostatních doplní systém automaticky.

„Parametr“ je název daného parametru.

„Hodnota“ pak určitá hodnota parametru. Může být jen ANO/NE, velikost atd.

„Popis“ se ve výpise parametrů nezobrazuje. Lze jej použít jako nápovědu k danému parametru. Zobrazí se po najetí myší na parametr.

Jako příklad použijeme parametry  notebooku.

Další parametr přidáte tlačítkem „Přidat další“, parametr se zařadí na konec výpisu. Pokud chcete přidat parametr dovnitř výpisu, tlačítkem „Přidat mezi“ vložíte prázdný řádek pod zvolený parametr. Nemusíte tak přepisovat celý výpis.

Parametr smažete tak, že vymažete hodnotu a název parametru a dáte "Uložit".

Výsledek na e-shopu pak vypadá takoto: