Varianty

Modul „Varianty“ zpřehlední váš obchod, pokud prodáváte více variant jednoho zboží. Nemusíte pro každou variantu zavádět novou položku, stačí jen přiřadit danou variantu.

Nežli začnete, musíte v modulu „Varianty“ vytvořit databázi variant – skupiny a položky variant. Jak vytvářet varianty naleznete v modulu „Varianty“.

Je nutné dodržovat stejnou skupinu variant pro daný druh. Pokud budete používat např. velikost a barvu, pro druh 1 používejte vždy např. velikost a pro druh 2 vždy např. barvu.

Jako příklad uvedeme již zmiňované varianty velikost a barvu.

Při rozkliknutí např. Druh 1 vyjede následující nabídka:

 

 

Zde zvolíte příslušnou variantu produktu – v tomto případě barvu: červená. Jako Druh 2 proto musíte zvolit velikost. Stejným způsobem pak vytvoříte varianty u ostatních produktů.

Pokud máte ve fotogalerii více fotek, lze každé variantě přiřadit příslušnou fotku. Tato fotka se nezobrazí ve fotogalerii, ale bude umístěna pod hlavním obrázkem a při výběru dané varianty se zobrazí jako hlavní fotka. Pokud necháte zvolenou možnost „stejná jako výchozí“, v detajlu zboží se nic nezmění a při zvolení jiné varianty zůstane fotka stejná.

 

U každé varianty máte možnost vedení skladu a zobrazení dostupnosti. Nastavení je stejné jako na kartě „Základní údaje“ zboží. V případě vedení variant zboží přestává být aktivní vedení skladu a dostupnost zboží na kartě „Základní údaje“.

Každé variantě lze přidělit zcela jiné informace. Pokud odšrtnete pole „Stejné vlastnosti“ rozbalí se seznam pro danou variantu stejný, jako na kartě „Základní údaje“

 

Variantě lze pak přiřadit rozdílnou cenu, záruku, identifikační čísla atd. Další variantu přidáte tlačítkem „Přidat další“. Počet variant není omezen.